Home / ข่าวทั่วไป / พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เผยสมเด็จฯ เป็นพระยอดกตัญญู

พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เผยสมเด็จฯ เป็นพระยอดกตัญญู


 

พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

เผยสมเด็จฯ ท่านเป็นผู้ที่รักครอบครัวกตัญญูและใช้ชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระเทพสุเมธี สุปฏิปันโนราชบุรี (ไสว วัฑฒโน) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์ พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระอนุชาของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) องค์ที่ 20 เผยสมเด็จฯ ท่านเป็นพระที่มีความกตัญญู รักครอบครัว รักพี่รักน้อง สมเด็จพระสังฆราชเมื่อตอนเยาว์วัยเราก็ยังเด็กอยู่ ต่างคนต่างอยู่ท่านก็ไปเรียนหนังสืออยู่กับคุณลุง ส่วนอาตมาก็อยู่กับบ้านและก็ห่างไกลกัน ตอนท่านกลับมาก็ได้ใกล้ชิดกัน ต่อมาท่านได้บวชเป็นสามเณรอาตมาก็ยังเรียนหนังสืออยู่ความใกล้ชิดก็เลยสนิทสนมกัน มาภายหลังต่างคนก็ต่างแยกกันอยู่ความใกล้ชิดก็เลยห่างกัน แต่ก็ยังติดต่อกัน

สมเด็จฯท่านผู้ที่รักพี่รักน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือน้อง ๆ อยู่เสมอ ครอบครัวของอาตมาไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรพี่น้องมีหลายคน มาถึงรุ่นอาตมานี่เรียนไม่สูงหรอกพอน้องอาตมาไปแล้วก็ได้เรียนสูง เพราะว่าสมเด็จฯ ท่านเมตตาส่งน้อง ๆ เรียนหนังสือ ตอนนั้นท่านเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้ว อยู่ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแล้ว แต่ท่านก็ยังคิดถึงน้อง ๆ ก็เอาเข้าไปอยู่ด้วยและส่งเสียให้เรียนหนังสือจนสำเร็จ น้องทุกคนก็ได้รับความอุปการะจากท่าน

พระเทพสุเมธี กล่าวอีกว่า สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านไม่เคยทิ้งพี่น้องเลย ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่แบบธรรมดา ท่านเป็นคนกตัญญูกตเวที ตั้งแต่โยมพ่อโยมแม่ทั้งสองยังอยู่ ท่านก็มีโอกาสท่านก็ต้องมาเยี่ยมทุกเดือนและคอยส่งเสียให้ญาติโยมนั่นก็เป็นหน้าที่ของลูก ๆ แต่ว่าท่านมีความกตัญญูท่านรักน้อง ๆ ทุกคน

ความประทับใจของอาตมาที่มีต่อสมเด็จฯ ท่าน สมเด็จฯ ท่านเป็นคนที่เรียบง่าย อะไรก็ได้ไม่พิถีพิถัน แต่ต้องสิ่งที่ถูกนะ ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกหรือผิด ท่านต้องสอนต้องว่า น้อง ๆ ก็เหมือนกันถ้าทำไม่ถูกท่านก็จะสั่งสอน ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างที่สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ท่าน สมเด็จฯ ท่านนั่งรถก็ไม่นั่งรถที่หรูหรา นั่งแท็กซี่ท่านก็นั่งอาตมาก็เคยนั่งแท็กซี่ไปงานกับท่าน แม้แต่รถสามล้อก็เคยนั่งเมื่อตอนที่ท่านเป็นพระราชาคณะ ในส่วนการเสด็จมาที่วัดศรีสุริยวงศ์นี้ ท่านจะเสด็จทุกครั้งที่มีงานที่วัด อาทิงานประจำปี งานบำเพ็ญกุศลคณาจารย์หลวงพ่ออาจารย์ ถ้าท่านไม่มีภารกิจท่านจะมาทุกปีมาเป็นประทาน และงานบำเพ็ญกุศลของโยมพ่อและโยมแม่ ท่านก็จะเสด็จมาทุกปี

ส่วนการจัดรับรองหรืองานสมโพธน์ก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดจะจัดการงานพิธีอย่างไร ปกติพี่น้องก็มีความปีติยินดีอนุโมทนาสาธุที่ท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องญาติโยมทุกคนก็ดีใจและยินดี

ในส่วนตัวอาตมาถือว่าเป็นพระอนุชาที่ใกล้ชิดที่สุดได้บวชและนอนพักอยู่ด้วยกันกับกุฏิท่านที่วัดตรีญาติ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และมักจะติดตามท่านเสด็จไปทุก ๆ ที่ สำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายก็จะเดินทางเข้าไปสักการะท่านที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และอยู่ร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเวลา 18.00 น. และยังคงปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างปกติที่เคยมาตามคำสั่งของสมเด็จพระสังฆราชท่านที่อยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองใด ๆ พระเทพสุเมธี กล่าว

About admin

ใส่ความเห็น